Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

9BC1E7C7-10B8-40A6-8799-79437BAFE3E6-scaled-aspect-ratio-16-9
9BC1E7C7-10B8-40A6-8799-79437BAFE3E6-scaled-aspect-ratio-9-16

Vi ses på søndag

Vi gleder oss til å se deg i kirken søndager kl. 11.

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med gjestepredikanter og friere form. De fleste gudstjenestene er ved menighetens egen prest, Erling Rantrud. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på de fleste gudstjenestene.

På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også, enten andre DELK-menigheter eller talere fra andre menigheter vi har kontakt med.

Vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får hørt Guds ord og uttrykt bønn og lovprising. Barna er velkomne til søndagsskole under prekenen. Av og til er søndagsskole erstattet av noe annet som som passer for barna.