Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

A340D60F-4C51-482F-8268-25D4BE210D4D-scaled-aspect-ratio-16-9
A340D60F-4C51-482F-8268-25D4BE210D4D-scaled-aspect-ratio-9-16

Innholdsrik påskefeiring

Flere sanser ble aktivert under markeringen av de ulike påskedagene i Moe kirke i år.

Skjærtorsdag hadde Erling prest tatt med matza som nattverdsbrød. Det er det usyrede brødet som brukes under det jødiske påskemåltidet, og som Jesus brøt da han innstiftet nattverden. Tankene gikk tilbake til fjorårets påske da vi feiret påskemåltid slik Jesus og disiplene gjorde denne første skjærtorsdagen.

Fra galleriet understreket toner fra orgel, fløyte, fiolin, saksofon og sang de mange begivehetene i skjærtorsdagstekstene.

Steiner på alterbordet

På det alteret vi fikk motta fra på skjærtorsdag, kunne vi på langfredag legge fra oss noe. Alle ble invitert til å plukke opp en stein, ta den med innenfor alterringen og plassere den under korset. Slik ble det enda tydeligere at Jesus døde for dine og mine synder.

Nydelige og malende toner fra cello, horn og piano markerte de ulike delene av lidelseshistorien, som vi fikk lytte til og være med inn i.

Flotte kunstbilder fra ulike tidsepoker visualiserte tekstene for oss.

Hans hjerte slår

Påskedag ble vi møtt av et hav av påskeliljer. Noen av dem ble båret inn under preludiet.

Et stort og flott orkester av ni musikere og sangere, de fleste mellom 13 og 21 år, løftet menigheten gjennom kjente og kjære påskesanger. De kom på rekke og rad: Han er oppstanden, Å salige stund uten like, Se Krist som lå i dødens bånd, Graven er tom, Livet vant dets navn er Jesus, Jesus lever graven brast og selvsagt Deg være ære.

Likevel var det postludiet, «His Heart Beats» av Andrew Peterson, som satte et særlig preg på oppstandelsesfeiringen. Sangen skildrer det første øyeblikket da Jesu hjerte begynte å slå, da han igjen trakk sitt første pust, og at han aldri skal dø igjen.

Hør påsketalene som podkast

Tusen takk til alle som hjalp oss inn i påskebudskapet på nytt.

 

Jesus Kristus er oppstanden!