Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

fruktoggaver-aspect-ratio-16-9
fruktoggaver-aspect-ratio-9-16

Åndens frukt og Åndens gaver

Tre av søndagene i åpenbaringstiden 2016 hadde menigheten et særlig fokus Åndens frukt og Åndens gaver. Lysark og videoopptak eller manuskript er tilgjengelig her.

Harald Kaasa Hammer, Erling Rantrud og Sverre Bøe hadde hver sin undervisningsøkt.

I åpenbaringstiden peker tekstene på hvem Jesus er og hva han betyr for oss. Vi er avhengig av Den hellige ånd for å gripe dette: Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. (Joh. 15,26). Derfor syntes eldsterådet det på mange måter kunne passe fint å fokusere på Den hellige ånd nettopp i åpenbaringstiden.