Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

NyapningMoe-scaled-aspect-ratio-16-9

Storslått nyåpning av Moe kirke

Rundt 200 personer kom da Moe kirke ble gjenåpnet 10. juni 2018. Med blant annet 13 musikere, mange sangere, to prester og flere søndagsskoleledere kunne vi markere at vi har fått en flott kirke, et delikat og praktisk allrom og andre funksjonelle rom.

Urframføring av orkesterstykke og oversettelse av sangtekst var blant ingrediensene under festgudstjenesten. Den ble ledet av tilsynsmann, Rolf Ekenes, og menighetsprest, Erling Rantrud. Flere barn var også med i prosesjonen og bar inn alterinventaret.

Under kirkekaffen i allrommet hadde mange skrevet seg på talelista. Representanter fra søstermenigheter i både Sandefjord og DELK Vestfold hilste med både godord og gaver. Spesielt inspirerende var det å høre den støtten og oppmuntringen vi fikk fra alle disse. Også håndtverkere og frivillige arbeidere fikk sin velfortjente ros. Rektor og skolestyreleder takket for godt samarbeid og gledet seg over de nye lokalene, som også skolen får mye glede av.

Suveren byggeledelse

Nøyaktig ett år hadde gått siden første byggedag. Prosessen har gått utmerket, mye takket være suveren ledelse av Gunnar Gundersen. Mange andre har også stått på underveis og vært avgjørende for det gode resultatet. Ikke minst gjelder dette dyktige og dugnadsvillige personer innen økonomi, lyd- og lysteknikk og interiør.

Prosjektkostnaden lander på ca. 12,3 millioner kroner. Dette utgjør en overskridelse på 2,4 %, som i hovedsak skyldes vanskelige grunnforhold som dukket opp underveis, men også noen tilleggsbehov som har blitt innfridd. Med i prosjektkostnaden er også alt av interiør, lyd- og bildeutstyr med mer. Det meste har vi måttet låne, og lånet betjenes i stor grad av leieinntekter fra Moe skole. Selv om dette er veldig mye penger, har prosjektet blitt gjennomført svært kostnadseffektivt; byggeleder har skaffet gunstige priser på veldig mange felt. For å kunne betjene lånet er vi også avhengig av økte gaveinntekter og takker alle som vil bidra på sporadisk eller fast basis.

Rommene er også attraktive som leieobjekter for private selskaper og konferanser eller samlinger av ulik art. Vi håper også dette vil utgjøre en vesentlig inntektskilde.

Så blir det spennende å se hvor Gud leder oss videre med de nye fasilitetene.