Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Temakvelder i Moe kirke

Foredrag, bibel og bønn, filmkvelder.