Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Onsdag kveld på Moe

Onsdag kvelder er dagen hvor vi har masse sosialt på Moe.

Kalender
21. april 2024
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Peter Johansen
Nattverd
Offer til menighetens arbeid

28. april 2024
Moe kirke 11:00

Misjonsfamiliemøte

Sonja Leirvik og Mathias (12)

5. mai 2024
Moe kirke 11:00

Konfirmasjonsgudstj.

5. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid

9. mai 2024
Moe kirke 11:00

Kr. Himmelfartsdag: Felles gudstj. i Skauen krk.

Prest: Fred Arve Fahre

19. mai 2024
Moe kirke 17:00

Pinsegudstjeneste

Prest: Erling Rantrud
Nattverd
Offer til menighetens arbeid