Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Onsdag kveld på Moe

Onsdag kvelder er dagen hvor vi har masse sosialt på Moe.

Kalender
4. juni 2023
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

Taler: Terje Simonsen.
Treenighetssøndagen.
Offer til menighetens arbeid.

11. juni 2023
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Boe Johannes Hermansen.
Nattverd.
Offer til menighetens arbeid.

17. juni 2023
Moe kirke

Sankthansstevne, dag 1

DELKs skolerstevne.
Torp konferansesenter.

18. juni 2023
Moe kirke 11:00

Sankthansstevne, dag 2

DELKs skolerstevne.
Torp konferansesenter.

25. juni 2023
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Peter Johansen.
Nattverd.
Offer til menighetens arbeid.