Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Onsdag kveld på Moe

Onsdag kvelder er dagen hvor vi har masse sosialt på Moe.

Kalender
7. mai 2023
Moe kirke 11:00

Konfirmasjonsgudstj.

4. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid

5. mai 2024
Moe kirke 11:00

Konfirmasjonsgudstj.

5. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid