Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Onsdag kveld på Moe

Onsdag kvelder er dagen hvor vi har masse sosialt på Moe.

Kalender
17. des. 2023
Moe kirke 17:00

Vi synger julen inn

Taler: Benjamin Andersson
Offer til menighetens arbeid.

24. des. 2023
Moe kirke 14:00

Julegudstjeneste

Prest: Erling Rantrud.

25. des. 2023
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Morten Askjer.
Nattverd.
Offer til menighetens arbeid.

1. jan. 2024
Moe kirke 16:00

Gudstjeneste

Prest: Erling Rantrud.
Offer til menighetens arbeid.

5. mai 2024
Moe kirke 11:00

Konfirmasjonsgudstj.

5. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid