Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Onsdag kveld på Moe

Onsdag kvelder er dagen hvor vi har masse sosialt på Moe.