Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Onsdag kveld på Moe

Onsdag kvelder er dagen hvor vi har masse sosialt på Moe.

Kalender
2. okt. 2022
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

17. søndag i treenighetstiden
Prest: Erling Rantrud

Ungdomsskolen er invitert
Offer til Menighetens arbeid

30. okt. 2022
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

Bots og bønnedag

Tale v/Harald Kaasa Hammer

Offer til Menighetens arbeid

6. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Allehelgensdag
Prest: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid

13. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

23. søndag i treenighetstiden

Tale v/Elisabeth Fehn Olsen

Offer til Menighetens arbeid

20. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Fred Arve Fahre

Offer til Menighetens arbeid