Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Vingårdssøndag

Moe kirke, 13. januar, 2008

Bibelbok/tema: Lukas

Hans Johan Sagrusten snakker om nådegaver og tjeneste ut fra Lukas 17.