Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1. Juledag Høytidsgudstjeneste

Moe kirke, 25. desember, 2022

Bibelbok/tema: Jul