Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1. Juledag Høytidsgudstjeneste

Moe kirke, 2022-12-25

Bibelbok/tema: Jul