Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Kristi åpenbaringsdag

Moe kirke, 2. januar, 2022

Bibelbok/tema: Matteus

Matteus 18,20: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.