Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

4. søndag i fastetiden

Moe kirke, 2024-03-10

Bibelbok/tema: FastetidenJohannes

Idar Brekkå taler over Johannes 3,11-16