Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

9 Søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 2022-08-07

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas