Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

9 Søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 7. august, 2022

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas