Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 2.Søndag i adventstiden

Moe kirke, 4. desember, 2022

Bibelbok/tema: AdventstidenJohannes