Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste, 3. søndag i påsketiden

Moe kirke, 2023-04-23

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Peter Johansen taler over Joh 10,11-17.