Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 6. November

Moe kirke, 2022-11-06