Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 6. November

Moe kirke, 6. november, 2022