Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Bots- og bønnedag

Moe kirke, 25. oktober, 2020

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas