Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Bots- og bønnedag

Moe kirke, 2020-10-25

Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas