Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste: Domssøndag/Kristi kongedag

Moe kirke, 2022-11-20

Bibelbok/tema: Johannes