Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste: Domssøndag/Kristi kongedag

Moe kirke, 20. november, 2022

Bibelbok/tema: Johannes