Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Domssøndag/Kristi kongedag

Moe kirke, 21. november, 2021