Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Domssøndag

Moe kirke, 22. november, 2020