Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Domssøndag/Kristi kongedag

Moe kirke, 2020-11-22