Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Domssøndag/Kristi kongedag

Moe kirke, 22. november, 2020