Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Kristi åpenbaringsdag

Moe kirke, 2020-01-05