Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Kristi åpenbaringsdag

Moe kirke, 5. januar, 2020