Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Konfirmasjonsgudstj.

Moe kirke, 2020-09-13