Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte 11 September

Moe kirke, 11. september, 2022