Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte 11 September

Moe kirke, 2022-09-11