Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte v/Fredrik Minnesjord

Moe kirke, 2023-09-10

Bibelbok/tema: Treenighetstiden