Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skjærtorsdagsgudstjeneste

Moe kirke, 2024-03-28

Bibelbok/tema: PåsketidenLukas