Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 2. søndag i åpenbaringstiden

Moe kirke, 2023-01-15