Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 24. søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 15. november, 2020