Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 4. søndag i advent

Moe kirke, 2020-12-20

Bibelbok/tema: AdventstidenFilipperne

De første minuttene mangler