Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 4. søndag i advent

Moe kirke, 20. desember, 2020

Bibelbok/tema: AdventstidenFilipperne

De første minuttene mangler