Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte åpne dører

Moe kirke, 2023-10-29

Bibelbok/tema: BønnMisjon