Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte v/ Rolf Ekenes

Moe kirke, 2023-02-12