Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte Vingårdssøndag

Moe kirke, 6. september, 2020