Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte Vingårdssøndag

Moe kirke, 2020-09-06