Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte: «Med Jesus på gyngende grunn»

Moe kirke, 14. november, 2021