Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

MittHjerteErRolig-aspect-ratio-16-9
MittHjerteErRolig-aspect-ratio-9-16

Mitt hjerte er rolig

Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt (Sal 57,8).

Har du hatt et urolig hjerte noen gang? Salmenes bok i Bibelen er full av bønner og sanger til Gud. Noen er klagesanger, andre er takkesanger, men alle er like viktige.

Visste du at å snakke med Gud og fortelle ham hvordan du har det en en av de fineste måtene å be på? Når vi leser salmene i Bibelen kan vi se at mange av bønnene der er nettopp sånn. Og noen ganger forandrer stemningen seg gjennom bønnen. Det er akkurat som om noe skjer i løpet av bønnen! Les salme 57 så får du se selv. Den starter med bønn om nåde og bønn om hjelp, og kong David forteller Gud hva som har skjedd med ham, men mitt i bønnen blir Davids hjerte rolig og han finner fred! Det har ikke skjedd noe som vi vet om bortsett fra at han ber og så plutselig blir bønnen om hjelp en takkesang og lovprisning til Gud. Det er fint og jeg tror bønn kan virke på akkurat samme måte for oss også. Fortell Gud hvordan du har det! Kanskje hjertet ditt blir roligere da?

ErlingR-aspect-ratio-35-40

Erling Rantrud

Menighetsprest
916 42 047