Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lutherrose-aspect-ratio-16-9
Lutherrose-aspect-ratio-9-16

Reformasjonsrefleksjoner

Denne tegningen av Luther-rosen viser mye om hva reformasjonen handlet om.

For 500 år siden hamret Martin Luther opp 95 teser på en kirkedør i Wittenberg og bang. Reformasjonen var i gang.

Martin Luthers personlige segl var en rose. Noen ganger reflekterer jeg bedre når jeg tegner. Denne tegningen av Luther-rosen viser for meg mye om hva reformasjonen handlet om og hvorfor jeg er opptatt av det akkurat i dag.

Korset i hjertet

Korset i hjertet symboliserer Troen på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Det er i hjertet troen bor. Ikke i hodet. I salme 51,12 står det: «Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!» Gud, som er en skapende Gud, er den som kan gi meg et rent hjerte. Jeg kan ikke selv rense meg for synd og elendighet som jeg gjør. Men Gud kan. På grunn av at Jesus steg ned til jorden og tok min synd, kan jeg komme opp til ham. Med et rent hjerte og en ren samvittighet. Så er det det rare med å være menneske. Selv om samvittigheten min er ren for Gud på grunn av dette, er det ikke sikkert den er ren for andre mennesker. Minn meg på å be om tilgivelse når jeg gjør noe galt mot deg en gang. Det er ikke sikkert jeg husker på det selv…

Det røde hjertet

Det røde hjertet symboliserer Liv og Kjærlighet. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Johannes‬ ‭3:16. Et annet sted i Bibelen står det at vi elsker fordi Gud elsket oss først! Tenk at vi har fått Guds kjærlighet i gave. Både til oss selv og som en gave vi kan dele med andre. Minn meg på å dele‬ det gode jeg har med deg når jeg glemmer det og istedet bare haster forbi…

Den hvite rosen

Den hvite rosen symboliserer Glede og Fred. Da Jesus skulle forlate disiplene sine sa han: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Johannes‬ ‭14:27‬. Og videre i Bibelen står det: «Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Filipperne‬ ‭4:4. Selv jeg ikke alltid opplever hverken fred eller glede i mitt liv, så er det fred og glede hos Gud! En annen fred, og en annen glede, men noe mye bedre enn den freden og gleden jeg finner hos meg selv. Minn meg på å søke gleden i Herren hvis du ser at jeg er trist og lei en gang.

De grønne bladene

De grønne bladene symboliserer Liv og Guds skaperglede. ‬ ‬‬«Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik.» 1. Mosebok‬ ‭1:11. Jeg er glad for at det er Gud som skapte verden og ikke meg. Det hadde ikke blitt like mange fine trær å klatre i og smaker å smake på om jeg skulle finne på alt. Minn meg på, når jeg tar for mye ære for noe, at alt vi har her på jorden er gaver fra Gud og at alt vi lager, lager vi fordi Gud laget noe først.‬

Blåfargen

Blåfargen symboliserer Himmelen og alt som er der. «Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.» 2. Peter‬ ‭3:13. Rettferdighet. Hvor ofte savner vi vel ikke rettferdighet? Fra vi blir født til vi dør opplever vi alle urettferdige ting. Men en dag skal Gud ta bort all urettferdighet og skape en ny himmel og jord til oss. Det er stort og flott og underlig. Minn meg på å ikke ødelegge for mye på den jorden vi allerede bor på. Jeg trenger ikke ødelegge for andre nå bare fordi jeg håper på noe bedre siden.

Ringen av gull

Ringen av gull symboliserer Evigheten. ‭Evigheten. Det er lenge. Hvor lenge kommer jeg til å leve nå? Hva har jeg bruk for når jeg er ferdig med å leve her? «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Matteus‬ ‭6:19-21‬. Minn meg på å dele med de som har mindre enn meg når jeg synes jeg skulle hatt noe kult helt alene.

Teksten rundt rosen

Teksten rundt rosen forteller meg hva troen handler om. Nåden alene, skriften alene, troen alene. Kristus alene. Takk Gud for at det ikke er jeg som trenger å være alene. For det er jeg ikke. Jeg og alle andre som tror på Gud har fått det samme løfte. Det samme oppdraget. Å peke på Guds kjærlighet gjennom han som er kjærlighet. Og han sa: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»»‭‭Matteus‬ ‭28:20‬

God reformasjonsdag!