3) Fikse varsling og rødt merke for «Oppdater Apple-ID-innstillinger»

Åpne appen «Innstillinger». Den ligger under mappa «System» på hjemskjermen.

Sjekk om du har varslingen Oppdater Apple-ID-innstillinger. I så fall klikker du på den.

Velg Fortsett.

Klikk Fortsett.

Fyll inn passordet for iCloud-kontoen din. Det er det samme som for Feide.

Klikk Logg på.

Hvis meldingen Trenger mer informasjon vises på iPaden din, klikker du Neste.

iPaden spør kanskje Er denne informasjonen oppdatert? Klikk OK hvis du ser mobilnummeret +47 41515141. Det tilhører IKT-ansvarlig, Terje. Noen ansatte vil se sitt eget mobilnummer. Også det er OK.

Sett hake for Ikke vis dette flere ganger.

Klikk Ja.