iPad-skjerm-scaled-aspect-ratio-16-9

Åpne nettsider

Skolens iPader kan administreres ganske detaljert. Hele klasser, eller enkeltelever som trenger litt ekstra hjelp til å rydde unna forstyrrelser, har kun tilgang til de nettressursene skolen åpner. På den måten kan iPaden forbli det læringsredskapet den bør være, og ikke kilde til mange forstyrrelser.

Denne oversikten viser hvilke ressurser som er tilgjengelige i en slik begrenset modus.

 

Bilder kan søkes etter i Store norsk leksikon (SNL) og Wikipedia. Flere av de andre nettsidene har også fine bilder.