Del 2: Laste ned kopiene på ny iPad

1. OneDrive synlig i Filer-app

Åpne appen Filer på den nye iPaden din.

 • Trykk de tre prikkene øverst i venstremenyen.
 • Velg Rediger sidepanel.
 • Sjekk at valgene iCloud Drive, På iPad og OneDrive er aktivert.
 • Trykk Ferdig.

 

 

2. Laste ned bilder og video

 • Stå i appen Filer.
 • Trykk OneDrive > Filer > Gammel iPad > Bilder og video.
 • Trykk Velg øverst til høyre > Marker alt. Hvis du har mange bilder og videoer, må du kanskje velge noen av gangen.
 • Trykk Del nederst til venstre > Arkiver xx objekter.

Forsikre deg om at fremtidige bilder automatisk lagres i iCloud Drive.

3. Kopiere zip-filene til iCloud Drive

 • I Filer-appen: Klikk OneDrive > Filer > Gammel iPad.
 • Åpne en av mappene som har et app-navn, for eksempel Keynote.
 • Klikk Velg øverst til høyre > Marker zip-fila.
 • Klikk Flytt > Marker iCloud Drive > Klikk Kopier.

4. Pakke ut (dekomprimere) zip-fila

 • I Filer-appen: Klikk iCloud Drive
 • Klikk på den zip-fila du vil pakke ut (dekomprimere), for eksempel Keynote.
 • Slett zip-fila Keynote: Klikk Velg > Marker zip-fila Keynote > Slett.
 • Sjekk at du får åpnet filene i Keynote-mappa.

Gjenta punkt 3 og 4 for zip-filer knyttet til andre apper.

Når alt er fullført og sjekket, kan du slette Gammel iPad-mappa på OneDrive.