Skoleskyss-scaled-aspect-ratio-16-9
Skoleskyss-scaled-aspect-ratio-9-16

Transport

En stor andel av våre elever bruker buss for å komme til og fra skolen. Disse elevene tar offentlig buss med VKT.

Ved avvikende start- og sluttider er foresatte selv ansvarlig for å finne ut når det går buss.

Egen minibuss

Skolen har en egen minibuss som brukes til å kjøre elever i skoletiden – turer, svømmeopplæring etc.

VKT har følgende rutiner for elever med busskort (gratis offentlig skoleskyss):

  • Elever som mister busskortet sitt, kan få midlertidig skolekort ved henvendelse til skolens kontor.
  • Elever som glemmer kortet sitt, kan få lånekort som må leveres tilbake til skolen neste dag.