D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-16-9
D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-9-16

Foreldrerådet og FAU

FAU og klassekontakter skoleåret 2022-23

(For skoleåret 2023-24 velges klassekontakter på foreldremøter i begynnelsen av september)

Leder: Erlend Hardang
Nestleder: Ola Kjetil Siqveland

1. kl.: Inger Elise K. Ekström / vara Thomas Bredvei
2. kl.:
Øystein Winnem / vara Tone Merethe Skilbred
3. kl.:
Margrethe H. Bjørkhaug / vara Marlene Smital
4. kl.: Torunn Siqveland / vara Kristin Aasmundtveit
5. kl.: Helene Ludvigsen / vara Maria Markussen
6. kl.: Jaquline Skaara / vara ikke valgt
7. kl.:
Margrethe A. Kjøndal / vara Therese Trøen
8. kl.: Ingrid D. Gærnæ / vara Werner Johansen
9. kl.: Ola Kjetil Siqveland / vara Rose Rebekka Kleppan
10. kl.:  Ragnhild Thorbjørnsen / vara ikke valgt