fau-aspect-ratio-16-9

Foreldrerådet og FAU

FAU og klassekontakter for skoleåret 2021-22 (for 2022-23 velges dette i september)

Leder: Erlend Hardang
Nestleder: Harald Heggernes

1. kl.: Øystein Winnem / vara Tone Merethe Skilbred
2. kl.:
Erlend Hardang / vara Daiva Dimsiene
3. kl.: Torunn Sigveland / vara Kristin Aasmundtveit
4. kl.: Carina T. Jørgensen / vara Kristin Aasmundtveit
5. kl.: Jacquline Skaara / vara Ruth Silje Johansen
6. kl.:
Maria Markussen / vara Ruben Heitmann
7. kl.: Marita Wilhelmsen / vara Jan Erik Semb
8. kl.: Therese E. Trøen / vara ikke valgt
9. kl.:  Ragnhild Thorbjørnsen / vara Marianne Heian
10. kl.: Harald Heggernes / vara Monica Steinnes