D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-16-9
D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-9-16

Foreldrerådet og FAU

FAU og klassekontakter skoleåret 2023-24

Leder: Ola Kjetil Siqveland
Nestleder: Ingrid Gærnæ

1. kl.: Maria Markussen / vara Dagfinn Aasrum
2. kl.:
Inger Elise K. Ekström / vara Thomas Bredvei
3. kl.:
Øystein Winnem / vara Tone Merethe Skilbred
4. kl.:
Margrethe H. Bjørkhaug / vara Marlene Smital
5. kl.: Kristin Dybvik / vara Elisabeth Gjermundrød
6. kl.: Helene Ludvigsen / vara Kristian Youngblom
7. kl.: Jaquline Skaara / vara ikke valgt
8. kl.:
Margrethe A. Kjøndal / vara Therese Trøen
9. kl.: Ingrid D. Gærnæ / vara Werner Johansen
10. kl.: Ola Kjetil Siqveland / vara Rose Rebekka Kleppan