Foreldretastatur2-scaled-aspect-ratio-16-9
Foreldretastatur2-scaled-aspect-ratio-9-16

Foreldretilgang til skolens åpne dokumenter

Alle skolens ansatte, elever og foresatte har tilgang til et eget filarkiv i SarePoint med skolens åpne dokumenter.

Alle foresatte kan bruke en felleskonto med lesetilgang til SharePoint-arkivet «Alle». Dokumentene er delt i fire hovedkategorier:

  • Fellesopplegg
  • Info
  • Klasseopplegg
  • Planer

De mest aktuelle kategoriene for foresatte er Planer og Info. Her legges blant annet årsplaner for de ulike klassene og fagene.

Bruk felleskontoen foresatt@moeskole.no for å logge på. Passordet får du ved å henvende deg til kontaktlærer eller skolens IKT-ansvarlig.

Elever har den samme tilgangen gjennom iPad-appen OneDrive > Biblioteker > Alle.

Be om passord

Terje-aspect-ratio-35-40

Terje Simonsen

IKT-ansvarlig
41 51 51 41