fysisk-scaled-aspect-ratio-16-9
fysisk-scaled-aspect-ratio-9-16

Fysisk aktivitet

Elevene i 5.-7. klasse skal ha fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøvingstimene. Disse timene har vi innenfor ordinær timeplan.

Dette utgjør i snitt 40 min. i uka hvert av de tre årene. Timene til fysisk aktivitet skal ikke være flere kroppsøvingstimer med krav til kompetansemål etc. Den fysiske aktiviteten skal ”tilrettelegges slik at alle elever, uten hensyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede, mestring, fellesskap og variasjon i skoledagen”, står det i forskriften.

Vi er både ute i skolegården og inne i gymsalen. Det er viktig at elevene har egnede innesko (gymsko) stående på skolen.