KFF-aspect-ratio-16-9
KFF-aspect-ratio-9-16

Kristne friskolers forbund (KFF)

Skolen er medlem av KFF som ivaretar de kristne friskolenes interesser i Norge. Forbundet har ca. 150 medlemsskoler.

KFF og de kristne friskolene bygger sin virksomhet på to fundamenter. Det ene fundamentet er det bibelske oppdraget. Det andre fundamentet er menneskerettstenkningen omkring foreldres rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine barn, og andre menneskerettigheter som religionsfrihet og samvittighetsfrihet.

KFF har utviklet og drifter internkontrollsystemet IK-friskole som skolen vår, og de fleste friskoler i Norge, bruker.