Meld fra hvis barnet ditt ikke trives på skolen (§ 9a)

Alle elever har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, miljø og trivsel. Skolen har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, diskriminering og trakassering. Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for å sikre denne retten.

Ifølge Opplæringsloven § 9a har skolen aktivitetsplikt om vi får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø og skal snarest undersøke saken. Vi samarbeider tett med foreldrene og lager en tiltaksplan som evalueres etter et gitt tidsrom.

Ta kontakt med kontaktlærer og/eller rektor om du opplever at ditt barn ikke har det godt på skolen; det skal vi sammen gjøre noe med!

Kontakt rektor for å melde en 9a-sak

Rita2-aspect-ratio-35-40

Rita Tormodsrud Gjelsvik

Rektor
996 40 637