Ordensregler

Vi ønsker at alle elever undertegner at de vil følge hovedreglene til skolen. De ser slik ut:

  1. Jeg kommer presis og jobber rolig i timen
  2. Jeg viser respekt for alle
  3. Jeg ønsker å være grei og inkluderende mot alle
  4. Jeg snakker pent til andre og om andre
  5. Jeg holder det rent og ryddig rundt meg

Moe skole skal være et sted som preges av MESTRING, OMSORG og ENGASJEMENT. Vi ønsker at elever og ansatte får merke Guds kjærlighet og omsorg i hverdagen. Vi ønsker også å hjelpe hverandre til å leve til Guds ære og til det beste for hverandre. Grunnregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

Reglene gjelder på skolens område, på skolebusser, skoleturer, leirskole og andre situasjoner / arrangementer som skolen har ansvar for.