Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Skolen er i tett samarbeid med etaten i forbindelse med de elevene som trenger hjelp og tilrettelegging på ulike måter.

Har du noe du vil snakke om, trenger informasjon om eller lurer på om ditt barn bør henvises for?

Cecilie-aspect-ratio-35-40

Cecilie Trongkleiv Døvik

Spesped.koordinator og sosiallærer
419 28 445