Penger-scaled-aspect-ratio-16-9
Penger-scaled-aspect-ratio-9-16

Skolepenger

Som friskole får vi statsstøtte tilsvarende 85 % av pedagogiske kostnader i offentlig skole. Øvrige kostnader dekkes av skolepenger og støtte fra eierne.

Satser for 2023-24

Barnetrinnet
For 1. barn: kr 1.570 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr   900 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr   620 pr. mnd. i 10 mnd.

Ungdomstrinnet
For 1. barn: kr 1.800 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr 1.160 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr   870 pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Forfall er i utgangspunktet ca. den 15. i hver mnd, hvis ikke annet er avtalt.

Det er to alternativer for fakturering/betaling av skolepenger:

  • hver måned
  • første fire måneder (fram til nyttår), og så tre pluss tre måneder

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å sende ut faktura på e-post. Foresatte oppfordres til å legge inn fasttrekkavtale for skolepengene.