leksehjelp-aspect-ratio-16-9
leksehjelp-aspect-ratio-9-16

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen,

Tilrettelegging kan være forlenget tid, tilbud om hvilerom, forstørret skrift og opplesing av oppgaver. Søknaden om tilrettelegging ved vårens eksamen må være skriftlig, inneha en uttalelse fra sakkyndig instans (eks. lege) og være skolen i hende innen 13. mai. Uttalelse fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen, jf. Forskrift til friskoleloven § 3-29.