advent-scaled-aspect-ratio-16-9
advent-scaled-aspect-ratio-9-16

8. klasse i desembermodus

Desember er et nydelig avbrekk i skoleåret. Læring står i fokus med en ekstra hyggelig ramme rundt.

I 8. klasse har vi under et julepyntet klasseromstak tent adventslys, lest og sunget om «ham som elsker alt som lever» og trukket gaver hver morgen. Det har vært en fin start før vi har tatt fatt på oppgaver som fagdager, øvelse i orkesteret til førjulskveld, brøk eller juleverksted.

Det har vært godt å slappe av med å se en felles julekalender i lunsjen når arbeidspresset rundt prøver og innleveringer har blitt litt stressende. Nå gleder vi oss til juleferie og hilser leserne våre med et par strofer fra adventsangen vår:

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så. Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.
(E. Skeie)

 Hilsen 8. klasse og kontaktlærerne Gjertine M. Trannum & Marianne Simonsen