instrumenter-scaled-aspect-ratio-16-9
instrumenter-scaled-aspect-ratio-9-16

Gudstjeneste med gode innslag fra ungdomsskolen

På Maria budskapsdag inviterte Moe menighet hele ungdomsskolen til gudstjeneste.

Foto: Susanne Gautestad

Flere ungdomsskoleelever var med på de ulike gudstjenesteleddene. De stilte opp med bønner og tekstlesing. Størst inntrykk gjorde nok fire gode musikere fra 9. klasse. På henholdsvis gitar, synth, bass og trommer ledet de allsangen på en glimrende måte. Prest, Peter Johansen, hadde satt opp en variert salmeliste fra bibelsk salme til nyere lovsanger via tradisjonelle salmer. Denne variasjonen mestret de utmerket og imponerte med stødig og presis spilling. På bildet ses musikerne i øvelse før gudstjenesten sammen med musikklærer, Terje Simonsen.

Ett av hovedmålene med musikkundervisningen på ungdomstrinnet er at elevene skal bli utrustet til å lede sangen i sine forsamlinger. Gudstjenesten viste at vi har kommet langt i å nå det målet.

Slike møtepunkt mellom skole, hjem og kirke synliggjør også godt den kristne profilen vår.