IMG_2788-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_2788-scaled-aspect-ratio-9-16

Lek og alvor i 7. klasse

I forbindelse med en samfunnsfagstime i 7. klasse, der elevene lærte om forsvarsallianser, snakket vi om Sovjetunionen. Noen kom da på et nytt navn på et nytt land, nemlig Serviettunionen! Lærer tok tak i ideen og spant litt videre på den. Det ble derfor opprettet en ny forsvarsallianse i 7. klasse, kalt Serviettunionen.

Alle elvene fikk så i oppdrag å skrive en jobbsøknad, der de kunne søke ulike stillinger innenfor Serviettunionen. Det var stillinger som: allianseløytnanter, miljøsersjanter, fagkorporaler, dekormajorer, temakorporaler og ordensfenriker.

Alle stillingene inneholdt ulike oppgaver som måtte utføres i løpet av en bestemt tid. Allianseløytnantene hadde for eksempel ansvar for elevmekling, miljøsersjantene skulle lage et system for å premiere gode sosiale ferdigheter, fagkorporalene skulle forberede og gjennomføre et faglig tema innenfor norskfaget, temakorporalenes ansvar var å gjennomføre et undervisningsopplegg for klassen innenfor temaet vitenskap. Ordensmajorene har hatt en stor oppgave, nemlig å lage og gjennomføre et belønningssystem for orden i klasserommet og i garderoben. Dekormajorene har gjort det fint i klasserommet, med led-lys og blomsterpotter i vinduene. Alle oppgavene utføres med stor iver!!

Alle medlemmene i Serviettunionen har fått hver sin caps der de har laget hvert sitt kjennemerke.

Vi har hatt en tegnekonkurranse, der alle skulle lage et forslag til Serviettunionens flagg. Til venstre ser dere bilde av flaggene, men vinnerflagget øverst!

I Larvik sitter hovedkvarteret (HK). Det er lærerens foreldre på snart 80 år! Serviettunionens medlemmer (les elevene) skriver logg til disse som forteller om arbeidet som blir gjort.

Denne uka ble klassen invitert til Larvik, nærmere bestemt Bøkeskogen, for å hilse på HK (Turid og Kåre). Der fikk de is og ble kjent med bøkeskogens mange hemmeligheter.

Vi fortsetter arbeidet med alliansebyggingen fram til sommerferien!

 

Vennlig hilsen Generalsekretær Rønning og Oberst Larsen