HaugeMoe01-scaled-aspect-ratio-16-9
HaugeMoe01-scaled-aspect-ratio-9-16

Levende møte med Hauge

Tiendeklassingene på Moe skole kommer til å huske Hans Nielsen Hauge. En selvprodusert forestilling ga elevene et intravenøst møte med mannen som endret Norge.

Den lydhøre forsamlingen av elever i 7.– 9. klasse møtte en levende Hauge midt i vår egen gymsal, selv om han døde for snart 200 år siden. Publikum ble kjent med bondesønnen fra Østfold og den kampen han sto i for å kunne forkynne evangeliet, mesterlig spilt av Ulrik Borge.

Underveis ble vi også kjent med Hauges mor og far, bonden Iver Grålum og sogneprest Stevelin Urdahl. I tillegg fikk publikum et spennende foredrag om Hauges samtid og spor etter han i dag. Her ble blant annet professor Ola H. Grytten sitert:
– Sannsynligvis har få andre hatt så stor innvirkning på det norske samfunnet.

Ønsket kreativ tilnærming

KRLE-lærer, Gunn Andersson, ønsket en kreativ tilnærming til lærestoffet. I drøye to uker ble timer i flere fag brukt til forberedelser.
– Klassen har jobbet imponerende bra med prosjektet, både under forberedelsene og på forestillingen, sier Gunn.

Elevene kunne melde seg på i en av fire grupper: Drama, musikk, samfunnsforhold eller praktisk arbeid.
– Gjennom ulike tilnærminger ville jeg legge til rette for en grunnleggende forståelse for de lange linjene, og for hvem Hauge var.

Gamle salmer

Praktiskgruppa hadde funnet svært gode og tidsriktige bakgrunnsbilder og kulisser. Disse brakte forsamlingen tettere på historien.

Det gjorde også de gamle salmene som musikkgruppa hadde øvd inn. Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære, Jesus, din søte forening å smake og flere andre ble spilt med flotte arrangementer.

Verdifulle muligheter

10. klasse og Gunn viste med dette enda et eksempel på hvilke muligheter og verdi de kristne friskolene har.

Hauges mor, spilt av Niklas Heian, kunne fortelle at Hans holdt seg mye inne på gutterommet etter opplevelsen på jordet. Der leste han mye, og han ba samtidig som han begynte å skrive ei bok. I boka skrev han om ugudeligheten i verden, om å tro på Jesus og kritikk av prestestanden.

På et husmøte hos Iver Grålum (Vikebe Thorbjørnsen) forkynte Hauge om at troen og frelsen er Guds gave (Ef. 2,8-10). Dette likte ikke sogneprest Urdahl (Monika Dencheva). Han nektet Hauge å holde flere slike møter så ikke lekfolk skulle forvirre menigheten.

 

Hva likte du med Hauge-prosjektet?

UlrikBorge-aspect-ratio-35-40

Ulrik Borge

– Det var interessant og spennende å lære på denne måten. Jeg kommer til å huske hovedpunktene i livet hans og hva han gjorde.

BethinaHaaland2-scaled-aspect-ratio-35-40

Bethina Haaland

– Det var ekstra fint at samarbeidet fungerte så godt. Vi ble mer knyttet til hverandre som klasse og gruppe.

RubenLovland-scaled-aspect-ratio-35-40

Ruben Løvland

– Jeg fikk jobbe med musikk, som jeg synes er gøy å drive med. Også var det fint med litt forandring og variasjon i undervisningen.